خدمات بازرسی

بخش خدمات بازرسی

بخش اجرایی این شرکت با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی، تنش زدایی وبازرسی جوش با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته و با در اختیار داشتن امکانات فنی و پرسنل متخصص به منظور ارائه خدمات تستهای غیرمخرب (NDT) تأسیس و اولین مگاپروژه خود را در سال 80 در فاز 2 و 3 پارس جنوبی با شرکت توتال-هیوندایی آغاز نموده و پس از آن در فازهای 4 و 5 با شرکت انی-هیوندایی، فاز 6 و 7 و 8 با مشارکت TIJD و فاز 9 و 10 با مشارکتOIEC  اقدام به فعالیت نموده است.

در کنار فعالیت های انجام شده در مقطع مذکور، این شرکت به طور همزمان در پروژه های پتروشیمی از قبیل پارس و پتروشیمی قدیر نیز فعالیت داشته است. با شروع ساخت سکوهای پارس جنوبی این شرکت در سال 84 فعالیت خود را با اجرای خدمات تستهای غیرمخرب در سکوهای فاز 9 و 10 پارس جنوبی در خرمشهر با شرکت تأسیسات دریایی ایران آغاز نموده و تاکنون در تمامی فازهای 12، 14، 15، 16، 17 و 18 با شرکت های مبین سازه گستر خلیج فارس و تأسیسات دریایی ایران و صدرا همکاری دارد.

فعالیت شرکت محدود به داخل کشور نبوده و طی سال های 2005 تا 2009 در کشورهای ترکمنستان و ارمنستان نیز حضور فعال داشته است. این شرکت مفتخر است اعلام نماید از زمان شروع تحریم های بین المللی به عنوان تنها شرکت خدمات تست های غیرمخرب در ایران حتی به اندازه ساعتی فعالیت های خود را محدود ننموده و از سال 90 تمامی خدمات NDT  فازهای 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی را با شرکت های آریا نفت شهاب، OPMI  وOIEC  انجام داده است.

در حال حاضر شرکت فنی پرتونمای طلوع با در اختیار داشتن 25 تیم رادیوگرافی گاما، 2 تیم رادیوگرافی ایکس، 4 تیم تست اولتراسونیک، 12 تیم تست ذرات مغناطیسی و تست مایعات نافذ مشغول به فعالیت در پروژه های مختلف دریایی و خشکی پارس جنوبی، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و نیروگاه اتمی بوشهر می باشد. اجرای بسیاری از پروژه های صنعتی دیگر شامل خدمات تست با چشمه کبالت 60، از سال 84 در پروژه های مختلف، ساخت اتاق سربی جهت انجام خدمات رادیوگرافی برای شرکت های زیرمجموعه مپنا در سابقه اجرایی این شرکت ثبت شده است.